Homepage
Het doel van deze site
Waarom?

ABP tot 01.01.1996
Pensioenreglement

ABP Wet Privatisering

ABP vanaf 01.01.1996
Pensioenreglement

DGA Eigen Beheer
Regeling 23.12.1994
Voorwaardenbesluit

Eindloon
Art 8 lid 3 of art 8 lid 2

Gem. leeftijdsverwachting
Mannen
Vrouwen
Sekseneutraal

Middelloon
Altijd hoger dan de toezegging

Pagina 2
PSW artikelen scheiding
Regelen VZI Ovk PSW

Pagina 2a
Regeling voor berekening in geval
van waarde-overdracht

Wet VPS vanaf 01.05.1995

Wet VPS vanaf 01.07.2022

Pagina 3a
Burgerlijk Wetboek

Pagina 4
PW artikelen scheiding

Pagina 6
Metalektro tot 1993

PW vanaf 2023.01.01
PW vanaf 2023.07.01

Pagina 7
Metalektro vanaf 1993

Pagina 8
Begrippenlijst

Pagina 9
Indexeringspercentages
vanaf 01.01.1982
- ABP faktoren
- BPF Bouw
- KPN
- PME
- PMT
- SPF
- ZW

Pagina 9a
- Smurfit Kappa
- PMA
- Koopvaardij
- Horeca en Catering

Pagina 9b
Indexering act deelnemers
- SK
- PMT
- PME
- ZW
- HR
- Bouw
- SPN
- ABP
- BW

Pagina 9c
Indexering
Wettelijke alimentatie

Pagina 10
Pensioensystemen
Financieringssystemen

Pagina 11
Belangrijke wetswijzigingen

Pagina 13
AOW cijfers vanaf 1980
Wettelijk rente
Soc. Wet. Min. Loon
Ingang AOW op

Pagina 14
Wet VPS mbt berekening voor 01.05.1995

Pagina 15
Wetten mbt vrijstelling BPF
Wet van 17.03.1949
Beschik. Staats 15.08.1988
Vrijstellingsregeling Wet BPF

Tarieven

Rekenrente 4%

Rekenrente 2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijsindexcijfer gezinsconsumptie alle huishoudens (PIG) (Bron: CBS)

Prijsindexcijfer (1900=100) (Index) (Bron: CBS)

Verplichte wettelijke verhoging alimentatie (WVA) (Bron:CBS)
Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek 1 BW. De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit is afhankelijk van de loonstijging. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het CBS op basis van de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid.

Indexcijfer per jaar Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bouw)

  ABP Bouw PIG WVA
Index xx xx xx xx
01.01.1982 1,00   1,06   1441,2        
01.01.1983 1,05396   1,028   1482        
01.01.1984 -1,03   1,033   1530,5      
01.01.1985 1,00   1,023   1564,9      
01.01.1986 1,00   1,002   1567,5        
01.01.1987 1,00465   -1,005   1559,8        
01.01.1988 1,00 1,01 1,007   1570,8        
01.01.1989 1,007 1,0225 1,011   1588,1      
01.01.1990 1,00 1,0287 1,025   1627,3      
01.01.1991 1,026 1,0279 1,039   1690,1      
01.01.1992 1,034   1,037   1752,8      
01.01.1993 1,0403 1,0477 1,0201 1,042 1788,9      
01.01.1994 1,018 1,0125 1,028 1,025 1838,2      
01.01.1995 1,0048 1,0281 1,018 1,013 1871        
01.01.1996 1,0081 1,0108 1,021 1,011 1910,4        
01.01.1997 1,0127 1,0256 1,022 1,017 1951,6    
01.01.1998 1,0226 1,0295 1,019 1,023 1989,1      
01.01.1999 1,0241 1,0239 1,022 1,033 2032,2    
01.01.2000 1,0284 1,0323 1,025 1,025 2082,9    
01.01.2001 1,0348 1,0225 1,046 1,033 2178,5      
01.01.2002 1,0414 1,0752 1,034 1,046 2251,6      
01.01.2003 1,0379 1,0396 1,021 1,039 2299,7        
01.01.2004 1,0177 1,0160 1,012 1,025 2326,9        
01.01.2005 1,0012 1,00 1,017 1,011 2366,7        
01.01.2006 1,0017 1,00 1,011 1,009 2393,9        
  ABP Bouw PIG WVA Index xx xx    
01.01.2007 1,0282 1,0174 1,016 1,018 2432,4        
01.01.2008 1,0401 1,0252 1,025 1,022 2493,0        
01.01.2009 1,00 1,0072 1,012 1,039 2522,7        
01.01.2010 1,0028 1,0145 1,013 1,023 2554,8        
01.01.2011 1,00 1,00 1,023 1,009 2614,6        
01.01.2012 1,00 1,00 1,025 1,013 2678,8        
01.01.2013 1,00   1,025 1,017 2746        
01.01.2014     1,014 1,009          
01.01.2015       1,008          
                   
                   
                   
                   

ABP          
01.03.1982 1,03816 01.09.1982 1,05122 01.01.1983 1,05396
01.04.1990 1,026     01.01.1991 1,026
01.04.1991 1,034     01.01.1992 1,034
01.04.1992 1,03 01.01.1993 1,01 01.01.1993 1,0403
01.04.1993 1,018     01.01.1994 1,018
01.07.1996 1,0065 01.01.1997 1,0062 01.01.1997 1,0127
01.07.1997 1,0101 01.01.1998 1,0124 01.01.1998 1,0226
01.07.1998 1,0109 01.01.1999 1,0131 01.01.1999 1,0241
01.07.1999 1,0206 01.01.2000 1,0076 01.01.2000 1,0284
01.07.2000 1,0138 01.01.2001 1,0207 01.01.2000

1,0348BPF Bouw          
01.02.1992 1,0150 01.01.1993 1,0313 01.01.1993 1,0477
01.02.1994 1,0050 01.01.1995 1,0230 01.01.1995 1,0281