Zie ook: Pensioenscheiden

Homepage
Het doel van deze site
Waarom?

ABP tot 01.01.1996
Pensioenreglement

ABP Wet Privatisering

ABP vanaf 01.01.1996
Pensioenreglement

AMP tot en met 31.12.2000

NP Reglement Militairen

DGA Eigen Beheer
Regeling 23.12.1994
Voorwaardenbesluit

Eindloon
Art 8 lid 3 of art 8 lid 2

Gem. leeftijdsverwachting
Mannen
Vrouwen
Sekseneutraal

Middelloon
Altijd hoger dan de toezegging

Pagina 2
PSW artikelen scheiding
Regelen VZI Ovk PSW

Pagina 2a
Regeling voor berekening in geval
van waarde-overdracht

Wet VPS vanaf 01.05.1995

Wet VPS vanaf 01.07.2022

Pagina 3a
Burgerlijk Wetboek

Pagina 4
PW artikelen scheiding

PW vanaf 2023.01.01
PW vanaf 2023.07.01

Pagina 6
Metalektro tot 1993

Pagina 7
Metalektro vanaf 1993

Pagina 8
Begrippenlijst

Pagina 9
Indexeringspercentages
vanaf 27.11.1981
- ABP faktoren

Pagina 9c
Indexering
Wettelijke alimentatie

Pagina 10
Pensioensystemen
Financieringssystemen

Pagina11
Belangrijke wetswijzigingen

Pagina 13
AOW cijfers vanaf 1980
Wettelijk rente
Soc. Wet. Min. Loon

Pagina 14
Wet VPS met betrekking tot
berekening voor 01.05.1995, gewijzigd in 2006

Pagina 15
Wetten mbt vrijstelling BPF
Wet van 17.03.1949
Beschik. Staats 15.08.1988
Vrijstellingsregeling Wet BPF

Tarieven

Rekenrente 4%

Rekenrente 2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf wanneer geldt welke wetswijziging (of arrest):

1987.08.01 Uit diensttreding
In de PSW is met ingang van deze datum vastgelegd dat indien het dienstverband verbroken wordt aanspraken verkregen worden op basis van evenredigheid. (zie pagina 2)

1990.05.17 Barber-Arrest
Arrest van 17 mei 1990 waarin het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat pensioen kan worden aangemerkt als een vorm van beloning in de zin van artikel 19 van het EU-verdrag, zodat directe of indirecte discriminatie op grond van geslacht in aanvullende pensioenregelingen niet is toegestaan. Dit betekent dat aanvullende pensioenregelingen in ieder element voor mannen en vrouwen gelijk moeten zijn.

1994.02.05 Pensioenafkoop 1
Met ingang van deze datum is pensioenafkoop bij gerealiseerde emigratie niet meer mogelijk. Het afkoopverbod is vastgelegd in een wijziging van de Regelen Verzekeringsovereenkomsten PSW en de afkoopbeschikking Nr. SZ/SV/O/94/0522

1994.07.08 Pensioenafkoop 2
Met ingang van deze datum is pensioenafkoop bij voorgenomen emigratie verboden.

1994.07.08 (parttimers)
Recht van parttimers op evenredige pensioenopbouw

1995.01.01 (Eigen Beheer)
De interestmethode en de lineaire methode voor het maken van reserveringen voor individuele pensioentoezeggingen op de balans van een onderneming mogen niet meer worden toegepast.

1998.01.01 (Geregistreerd Partnerschap)
Partnerschap dat bij de Burgerlijke Stand is geregistreerd. Dit partnerschap wordt voor pensioen gelijk gesteld met huwelijk.

1998.01.01 (Medische keuring)
Sinds dit tijdstip zijn keuringen met het oog op deelname aan een collectieve pensioenregeling verboden. Dit volgt uit de Wet op de medische keuringen, ook wel bekend als de Wet van Boxtel. Bij individuele pensioenregelingen voor directeuren-grootaandeelhouders, bij wijziging van eerder gemaakte keuzes in collectieve regelingen en bij lijfrenten geldt het keruringsverbod niet.

2000.01.01 (65-x)
Met ingang van deze datum mocht de financieringsmethode 65-x niet meer worden toegepast.

2001.01.01 (Ongehuwdenpensioen)
Met ingang van deze datum werd het Ongehuwdenpensioen verboden

2002.01.01 (Uitruil)
Door een wetswijziging per 1 januari 2002 in artikel 2b van de PSW is het mogelijk op pensioendatum (een gedeelte) van het nabestaandenpensioen uit te ruilen voor ouderdomspensioen

2004.01.01 (Uitzendbranche)
Vanaf 1 januari 2004 is het in de uitzendbranche verplicht om een pensioenregeling op te starten voor een medewerker (minimaal 26 weken achter elkaar gewerkt, of een contract) bij het pensioenfonds StiPP. Zie voor voorwaarden www.stippensioen.nl

2007.01.01(onder afkoopgrens met pensioen)
Als een deelnemer met een pensioen onder de afkoopgrens met pensioen gaat, kan dit pensioen niet worden afgekocht. Dat is alleen mogelijk als hij gewezen deelnemer is geweest.

2012.12.21 (sexeneutraal)
Verzekeraars mogen bij het vaststellen van hun premies geen rekening houden met het geslacht van de verzekerde. Geldt alleen voor nieuwe contracten vanaf deze datum. De huidige contracten worden niet aangepast.