Homepage
Het doel van deze site
Waarom?

Pagina 2
PSW artikelen scheiding

Pagina 3
Wet VPS va 01.05.1995

Pagina 3a
Burgerlijk Wetboek

Pagina 4
PW artikelen scheiding

Pagina 5
ABP t/m 31.12.1995

Pagina 6
Metalektro (PME)

Pagina 7
Metalektro vanaf 1993

Pagina 8
Begrippenlijst

Pagina 9
Indexeringspercentages
vanaf 01.01.1982
- ABP faktoren
- BPF Bouw
- KPN
- PME (Metalektro)
- PMT
- SPF

Pagina 9a
- Horeca
- Smurfit Kappa
- PMA
- Koopvaardij

Pagina 9b
Indexering act deelnemers
- SK
- PMT
- PME
- ZW
- HR
- Bouw
- SNP
- ABP

Pagina 9c
Indexering
Wettelijke alimentatie

Pagina 10
Pensioensystemen
Financieringssystemen

Pagina11
Belangrijke wetswijzigingen

Pagina 13
AOW vanaf 1980
Wettelijk rente
Soc. Wet. Min. Loon

Pagina 14
Wet VPS berekening voor 01.05.1995

Pagina 15
Wetten vrijstelling BPF
Wet van 17.03.1949
Beschik. Staats 15.08.1988
Vrijstellingsregeling Wet BPF

 

 

 

 

 

Alle informatie over pensioen mbt scheiding:

pensioenscheiden

U bent gescheiden tussen 27.11.1981 en
1 mei 1995 en u krijgt geen pensioen van uw ex-partner?

Boon van Loon

PSW = Pensioen- en SpaarfondsenWet

PW = PensioenWet

Rekenrente en Pensioen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het doel van deze site

Het vastleggen van de belangrijkste artikelen van de PSW en met name die artikelen die relevant zijn voor scheidingen van
27 november 1981 tot en met heden.

Het vastleggen van de belangrijkste artikelen in de nieuwe Pensioenwet die gelden vanaf 1 januari 2007 met betrekking tot scheidingen.

Het vastleggen van de Algemeen Burgerlijke Pensioenwet tot de privatisering per 1 januari 1996.

Het vastleggen van de relevante artikelen in het Burgerlijk Wetboek.

Het vastleggen van alle indexeringen zoals deze vanaf november 1981 zijn toegepast bij alle Bedrijfspensioenfondsen, maar ook bij een aantal grote multinationals.

Waarom?

Omdat er slecht gearchiveerd wordt. Ongeveer vanaf 2002 zijn we in Nederland digitaal gaan archiveren. Tot dat moment werd er overwegend op papier gearchiveerd.

Onder de naam Pensioenscheiden heb ik een website ontwikkeld die tot doel heeft alle informatie te verstrekken die nodig is om pensioenvermogens ingeval van scheiding op een zo eerlijk mogelijke manier te delen.

De laatste jaren ben ik tegen een aantal structurele fouten aangelopen. Om structurele fouten aan te tonen zijn harde bewijzen nodig.

Via relaties, bibliotheken en uiteraard via Internet, ben ik op zoek gegaan naar de wetgeving van dat moment en de pensioenreglementen van toen.

Copyright

Copyright 2010-2018 Pensioenweetjes.

Ik behoud mijn rechten voor. Alle vermelde informatie op deze website mag gebruikt worden in artikelen of anderszins, mits daarbij de bron nauwkeurig wordt vermeld.

Laatst aangepast: 18 juli 2018