Homepage
Het doel van deze site
Waarom?

ABP tot 01.01.1996
Pensioenreglement

ABP vanaf 01.01.1996
Pensioenreglement

Pagina 2
PSW artikelen scheiding

Pagina 3
Wet VPS va 01.05.1995

Pagina 3a
Burgerlijk Wetboek

Pagina 4
PW artikelen scheiding

Pagina 6
Metalektro (PME)

Pagina 7
Metalektro vanaf 1993

Pagina 8
Begrippenlijst

Pagina 9
Indexeringspercentages
vanaf 01.01.1982
- ABP faktoren
- BPF Bouw
- KPN
- PME (Metalektro)
- PMT
- SPF

Pagina 9a
- Horeca
- Smurfit Kappa
- PMA
- Koopvaardij

Pagina 9b
Indexering act deelnemers
- SK
- PMT
- PME
- ZW
- HR
- Bouw
- SNP
- ABP

Pagina 9c
Indexering
Wettelijke alimentatie

Pagina 10
Pensioensystemen
Financieringssystemen

Pagina11
Belangrijke wetswijzigingen

Pagina 13
AOW vanaf 1980
Wettelijk rente
Soc. Wet. Min. Loon

Pagina 14
Wet VPS berekening voor 01.05.1995

Pagina 15
Wetten vrijstelling BPF
Wet van 17.03.1949
Beschik. Staats 15.08.1988
Vrijstellingsregeling Wet BPF

 

 

 

 

 

Alle informatie over pensioen mbt scheiding:

PensioenScheiden

Gescheiden na
27 november 1981? Ontvangt u pensioen van uw ex-partner?
Of krijgt u helemaal niets! Betaalt u het juiste pensioen aan uw ex-partner? Te veel of te weinig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het doel van deze site

Het vastleggen van de belangrijkste artikelen in de Pensioen-en SpaarfondsenWet en PensioenWet en Burgerlijk Wetboek, met name die artikelen die relevant zijn voor scheidingen.

Het vastleggen van de Algemeen Burgerlijke Pensioenwet tot de privatisering per 1 januari 1996.

Het vastleggen van indexeringen. Als het opgebouwde pensioen geindexeerd wordt, dient het te verrekenen of te verevenen pensioen in dezelfde mate geindexeerd te worden.

Waarom?

Onder de naam Pensioenscheiden heb ik een website ontwikkeld die tot doel heeft alle informatie te verstrekken die nodig is om pensioenvermogens ingeval van scheiding op een zo eerlijk mogelijke manier te delen. De laatste jaren ben ik tegen een aantal structurele fouten aangelopen. Om structurele fouten aan te tonen zijn harde bewijzen nodig.

Vanaf ongeveer 2002 zijn alle betrokken instanties overgegaan tot digitaliseren. Tot dat tijdstip is er digitaal weinig vastgelegd. Deze website probeert in dat gat te voorzien.

Rekenrente en Pensioen
Wat voor invloed heeft de rekenrente op de hoogte van uw pensioen?

Pensioen korten?
Juli 2018 - Indexatie ver weg bij de grote pensioenfondsen!
Is het korten van de pensioenen eigenlijk wel terecht?

Copyright

Copyright 2010-2019 Pensioenweetjes.

Ik behoud mijn rechten voor. Alle vermelde informatie op deze website mag gebruikt worden in artikelen of anderszins, mits daarbij de bron nauwkeurig wordt vermeld.

Laatstelijk aangepast: 17 juni 2019