GEZOCHT EX-PARTNERS DIE NOG met pensioen gaan en hun pensioen nog niet met elkaar verrekend hebben! Maar ook ........ weduwen, van ambtenaren, die voor 1 januari 1996 van de echt gescheiden zijn, opnieuw getrouwd en daarna overleden!

Bijzonder Nabestaandenpensioen te hoog vastgesteld
Het Bijzonder Nabestaandenpensioen is tot 1 januari 1996 te hoog vastgesteld, waardoor de ex-partner teveel krijgt en de weduwe, ten onrechte te weinig. Het Bijzonder Nabestaandenpensioen wordt inclusief alle indexaties (en andere wijzigingen) tot het moment van overlijden in mindering gebracht op het uit te keren nabestaandenpensioen. Hierdoor kunt u als weduwe te weinig nabestaandenpensioen uitgekeerd krijgen! Ik verneem dat graag van u!
U kunt met mij contact opnemen door een mail te sturen naar: info@pensioenscheiden.nl

en ik zoek ex-partners waarvan het pensioen (ten onrechte) niet is verrekend,
omdat ze geeneens op de hoogte waren, dat ze daar aanspraak op maakten of
omdat de pensioenverzekeraar een opgave vervaardigd heeft, met als uitkomst "nihil" Kan niet!
en ik zoek ex-partners die hun pensioen wel met elkaar verrekend hebben, maar die, door de wijze waarop een aantal pensioenverzekeraars de opgaven van het te verrekenen pensioen vervaardigd hebben, bedonderd zijn, door het te verrekenen pensioen veel te hoog vast te stellen of veel te laag!

Het gaat dan met name om mensen geboren vanaf 1947 (mogelijk nog eerder) en gescheiden voor 1 mei 1995!

De groep tot 65 is veelal digitaal bereikbaar. Tussen de 65 en 70-jarige leeftijd wordt dat al wat lastiger. Vanaf 70 jaar en ouder wordt het al een stuk moeilijker. In mijn eigen omgeving kom ik mensen tegen die geen smartphone hebben en als ze hem al hebben, uit hebben staan en dan alsnog onbereikbaar zijn. Een tablet of computer hebben ze wel, maar op de Social Media, zoals bijvoorbeeld Facebook zijn ze mondjesmaat te vinden. Vanaf 80 nog lastiger!

Gerard Cox heeft dit probleem in zijn column in de Telegraaf van 10 augustus 2019 doeltreffend verwoord: De digitale plaag! In het kort komt het erop neer, dat die groep mondjesmaat in het bezit is van een computer, laptop of tablet, laat staan een smartphone.

Hoe dan wel bereikbaar:
- Via kranten en tijdschriften
- Via de kinderen van gescheiden ouders
- Via vrienden door middel van mond op mond reclame

En als ze al bereikbaar zijn is er vaak ook sprake van emotionele problemen, die ervoor zorgen dat ze niet overgaan tot het aanspreken van hun ex-partner om alsnog datgene te krijgen, waar ze gewoon recht op hebben. Veelal wordt aangegeven dat ze het niet meer willen oprakelen, omdat ze geen problemen willen hebben of krijgen met hun kinderen. Dat ze eindelijk rust in de familie hebben en niet opnieuw geconfronteerd willen worden met hun ex-partner, niet nogmaals door alle emoties heen kunnen die de scheiding (uiteindelijk) veroorzaakt heeft.
Soms gaat het om vrouwen, die zo beschadigd zijn, dat ze de confrontatie niet meer aandurven of aankunnen.

Is dat rechtvaardig? In feite is sprake van Emotionele Chantage, die ervoor zorgt, dat veelal de man van zijn volledige inkomen kan blijven genieten en zijn ex-partner in de kou laat staan, door zijn verantwoordelijkheid niet te nemen die hij aangegaan is, door in de jaren zeventig te trouwen *1)

En dan hebben we het nog geeneens over de groep mensen die gescheiden is voor 27 november 1981. Of liever gezegd, de boedelscheiding geregeld hebben voor 27 november 1981* 2).
Deze groep is dus wettelijk buiten gesloten.

Maar dus ook pensioenverzekeraars, die willens en wetens in de fout gaan, bewust of onbewust, door het verstrekken van onjuiste opgaven van het te verrekenen pensioen.

En de Nederlandse Rechtsstaat die het zo goed als onmogelijk gemaakt heeft te procederen tegen ex-partners. Een kantonrechter heeft rechtsmacht in pensioenzaken. Je mag dus procederen tegen je ex, zonder advocaat! Maar je hebt wel pensioenkennis nodig en je moet wel van de tongriem gesneden zijn. En als je ex wel met een advocaat komt, dan kan jij niet zonder! Tot een belastbaar inkomen van € 26.400,- (voor een alleenstaande) kan je in aanmerking komen voor Gesubsidieerde Rechtsbijstand. Is je inkomen hoger dan moet je je eigen advocaat zelf betalen. Kan je een advocaat betalen van minimaal € 175,- per uur en veelal meer? Rondkomen van een modaal inkomen (€ 35.000,-) is als je de kranten mag geloven, al nauwelijks haalbaar. Als je gebruik wil maken van een advocaat, zal deze je erop wijzen dat het nauwelijks zin heeft, gezien de hoogte van de kosten die daarmee gemoeid zijn, te procederen. Het gaat veelal om kleine bedragen en de advocaat van de tegenpartij zal de zaak op allerlei mogelijke manieren proberen te traineren en dat zou zijn goed recht zijn, wordt dan aangegeven! Hoe langer de doorlooptijd des te kostbaarder het hele proces! De baten wegen danniet op tegen de kosten!

Als je geen goed gevulde portemonnaie hebt, kan je alleen met behulp van Gesubsidieerde Rechtsbijstand*3) procederen. Om daarvoor in aanmerking te komen zal je veelal moeten wachten tot het moment dat jezelf met pensioen gaat. Je inkomen daalt veelal sterk veelal als gevolg van het feit dat je geen of weinig pensioen omdat je er tijdens je huwelijk voor de kinderen was! En je zal om een peiljaarverlegging moeten vragen. En je moet niet vergeten dat zwart op wit aan je ex mee te delen, als het even kan, ruim voordat je ex met pensioen gaat!

Ik kom tegen dit alles in opstand, ik vind dat niet eerlijk en uitermate onrechtvaardig! Vandaar dat ik blijf vechten! Uit eigen middelen heb ik jareb geadverteerd op Facebook (van 2019 tot halverwege 2021). Publiceren in kranten en tijdschriften?

Ben ik mee begonnen in 2013. Leeuwarder Courant, Algemeen Dagblad, Stentor en PlusMagazine en betaalde artikelen in Senioren-Magazine, en 50+Magazine, de laatste 2 zowel op papier als digitaal. Voor zover aanwezig kan je de links naar de artikelen vinden op PensioenScheiden. We hebben het wel over complexe zaken. Je hebt nogal wat woorden nodig om te verduidelijken wat er aan de hand is en zoals een journalist van de Telegraaf aangaf op 26 augustus 2014, als een lezer op een kwart van het artikel afhaakt, gaan wij niet over tot plaatsen!
Op 8 december 2015 is in het Algemeen Dagblad een artikel geplaatst. Zou een relatief groot artikel worden. Het uiteindelijke artikel was tot bijna nihil ingekort, wegens ruimtegebrek! Het artikel heeft toen wel geleid tot vragen in de Tweede Kamer. De toenmalige staatssecreatris heeft toen aangegeven dat als je er niet uitkomt met je ex, de rechtbank in Nederland hier de aangewezen weg voor is! Dat klopt natuurlijk! Maar wie kan dat betalen? Zoete lieve Gerritje?

Er zijn nog maar weinig kranten, waar je betaalde zoekertjes kan plaatsen. Voor wat grotere artikelen in kranten en tijdschriften moet betaald worden. Geld dat ik uit mijn priveinkomen moet ophoesten. Vandaar nu Instagram!

Rechtbank Rotterdam heeft in 2013 aangegeven dat de verjaringstermijn van artikel 3:306 BW, slechts geldt als de wet niet anders bepaalt en stelde dan ook terecht dat deze niet van toepassing is op een vordering tot verdeling! De rechtbank verwees verder naar Burgerlijk Wetboek 3 artikel 178 1e lid en artikel 179 2e lid. De vordering werd niettemin toch afgewezen. De man heeft in 2010 de 65e jarige leeftijd bereikt en ontving sindsdien pensioen. De vrouw bereikte in 2011 de 65-jarige leeftijd. De vrouw wachtte nog een jaar alvorens ze de man aanschreef. De man kon aan alle voornoemde omstandigheden het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat de vrouw geen aanspraak meer zou maken op een deel van het pensioen. Misschien mag ik dat niet doen, maar ik vraag me af of hier sprake was van een mannelijke of een vrouwelijke rechter. Hier blijkt in ieder geval uit, dat je niet te lang moet wachten om je ex aan te schrijven! Doen!

Nog maar een paar jaar kan je je ex aanschrijven, dat je in aanmerking wil komen voor verrekening van pensioen.
Nog een jaar of wat kunnen pensioenverzekeraars en/of werkgevers net doen of hun neus bloedt. Heel af en toe draait een pensioenverzekeraar en geeft toe dat ze foutieve berekeningen vervaardigd hebben. En als dat gebeurd, gebeurd dat nimmer met terugwerkende kracht. Daar moet je ze zelf op aanschrijven! Veelal zijn ze stoïcijns en reageren niet of geven aan dat door hun vervaardigde opgaven uit het oogpunt van service vervaardigd worden en als je het daarmee niet eens bent, dan laat je de opgave van het te verrekenen pensioen toch door een actuariëel adviesbureau vervaardigen?
Nog een paar jaar en dan is de pensioenverzekeraar "veilig". Dan heeft het geen zin meer om de pensioenverzekeraar aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid om een juiste opgave te vervaardigen van het te verrekenen pensioen. Dan is de hele generatie die na 27 november 1981 en voor 1 mei 1995 van de echt gescheiden is, met pensioen! Die kans moet hun in feite ontnomen worden! Helpt u mee?

Ik roep kranten, tijdschriften en overige media op te publiceren!

En mijn vrienden op Facebook/Instagram dit bericht te delen met hun vrienden!
En de vrienden van mijn vrienden ook te delen!

PensioenScheiden, 12 januari 2022

*1) Er zijn overigens ook mannen die hun verantwoordelijkheid wel nemen. In mijn bezit is een dossier, waarbij de vrouw aangeeft, zijn pensioen niet te willen, omdat ze zijn naam nooit meer wil tegenkomen!

*2) Is de boedelscheiding eerst geregeld na deze datum, dan is er nog een kleine kans aanwezig, dat de ex-partner als nog aan te spreken is.

*3) De politiek hier op aangeschreven. Er is wetgeving voor nodig om dit te wijzigen. Hier is bijna geen tijd meer voor!

Terug naar: PensioenScheiden of Pensioenweetjes