Homepage
Het doel van deze site
Waarom?

ABP tot 01.01.1996
Pensioenreglement

ABP vanaf 01.01.1996
Pensioenreglement

DGA Eigen Beheer
Regeling 23.12.1994
Voorwaardenbesluit

Eindloon
Art 8 lid 3 of art 8 lid 2

Gem. leeftijdsverwachting
Mannen
Vrouwen
Sekseneutraal

Middelloon
Altijd hoger dan toezegging

Pagina 2
PSW artikelen scheiding

Pagina 2a
Regeling voor berekening in geval van waarde-overdracht

Pagina 3
Wet VPS va 01.05.1995

Pagina 3a
Burgerlijk Wetboek

Pagina 4
PW artikelen scheiding

Pagina 6
Metalektro (PME)

Pagina 7
Metalektro vanaf 1993

Pagina 8
Begrippenlijst

Pagina 9
Indexeringspercentages
vanaf 01.01.1982
- ABP faktoren
- BPF Bouw
- KPN
- PME (Metalektro)
- PMT
- SPF

Pagina 9a
- Horeca
- Smurfit Kappa
- PMA
- Koopvaardij

Pagina 9b
Indexering act deelnemers
- SK
- PMT
- PME
- ZW
- HR
- Bouw
- SNP
- ABP
- BW

Pagina 9c
Indexering
Wettelijke alimentatie

Pagina 10
Pensioensystemen
Financieringssystemen

Pagina11
Belangrijke wetswijzigingen

Pagina 13
AOW vanaf 1980
Wettelijk rente
Soc. Wet. Min. Loon
Ingang AOW op

Pagina 14
Wet VPS berekening voor 01.05.1995, gewijzigd 2006

Pagina 15
Wetten vrijstelling BPF
Wet van 17.03.1949
Beschik. Staats 15.08.1988
Vrijstellingsregeling Wet BPF

Tarieven

Rekenrente 4%

Rekenrente 2%

 

 

 

Alle informatie over pensioen mbt scheiding:

PensioenScheiden

Gescheiden na
27 november 1981? Ontvangt u pensioen van uw ex-partner?
Of krijgt u helemaal niets! Betaalt u het juiste pensioen aan uw ex-partner? Te veel of te weinig?

OPROEP!
FACEBOOK

2019.11.29 Gesprek met ABP
Tarief datum scheiding. Zie ook
Tarieven
Matiging pensioenverrekening
Indexeringen
Onderbouwing van opgaven
Uitwerking ingeval van VPS conversie
Polis met pensioen uit conversie
Ongehuwdenpensioen
Uitspraak AMP-wet
Pensioen- en Spaarfondsenwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website PensioenWeetjes

Pensioen wordt veelal (naar mijn mening) ten onrechte gekort!

Het korten van pensioen is niet terecht als er aanspraken zijn toegezegd door de werkgever! Dit schijnt anders te liggen als er sprake is van een door de wet opgelegd pensioen, verzekerd onder een Bedrijfspensioenfonds of Bedrijfstakpensioenfonds.

Rekenrente en Pensioen
Wat voor invloed heeft de rekenrente op de hoogte van uw pensioen?

Wist u dat:

Hoe het ABP denkt over het Boon/van Loon arrest en de
Wet VPS. Tot stand gekomen, als gevolg van een gesprek wat
ik op 29.11.2019 in Heerlen met het ABP heb gehad!


DGA - Direkteur Grootaandeelhouder - Regeling 23.12.1994
De mogelijkheid van pensioenopbouw in Eigen Beheer is met ingang van
1 juli 2017 afgeschaft. De periode voor de uitfasering liep door tot
1 januari 2020

Pensioenleeftijd
Pensioen via verzekeraar pas rendabel als u 90 jaar wordt!

Opgegeven percentages (pagina 9 en verder)
Alle vermelde indexeringspercentages zijn opgegeven door de betrokken pensioenuitvoerders of van Internet getrokken. Een vergissing kan echter niet uitgesloten worden. U doet er verstandig aan als u een percentage nodig heeft voor berekening dit te verifiëren bij de pensioenuitvoerder.

Nieuwe regels voor pensioen: Met ingang van 2021?

Het doel van deze site

Het vastleggen van de belangrijkste artikelen in de Pensioen-en SpaarfondsenWet en PensioenWet en Burgerlijk Wetboek, met name die artikelen die relevant zijn voor scheidingen.

Het vastleggen van de Algemeen Burgerlijke Pensioenwet tot de privatisering per 1 januari 1996.

Het vastleggen van indexeringen. Als het opgebouwde pensioen geindexeerd wordt, dient het te verrekenen of te verevenen pensioen in dezelfde mate geindexeerd te worden.

Waarom?

Onder de naam PensioenScheiden heb ik een website ontwikkeld die tot doel heeft alle informatie te verstrekken die nodig is om pensioenvermogens ingeval van scheiding op een zo eerlijk mogelijke manier te delen. De laatste jaren ben ik tegen een aantal structurele fouten aangelopen. Om structurele fouten aan te tonen zijn harde bewijzen nodig.

Vanaf ongeveer 2002 zijn alle betrokken instanties overgegaan tot digitaliseren. Tot dat tijdstip is er digitaal weinig vastgelegd. Deze website probeert in dat gat te voorzien.

Copyright

Copyright 2010-2020 Pensioenweetjes.

Ik behoud mijn rechten voor. Alle vermelde informatie op deze website mag gebruikt worden in artikelen of anderszins, mits daarbij de bron nauwkeurig wordt vermeld.

Laatstelijk aangepast: 16 juni 2020